Tin tức

TIÊN NHÂN XUẤT THẾ

Chư vị Tướng Quân kính mến!
Đình Đình xin giới thiệu cùng chư vị Chuỗi sự kiện từ 10/10/2017 đến 16/10/2017 với rất nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn đang chờ đón. Hãy cùng nhau tham gia ngay nhé!
ĐĂNG NHẬP NHẬN QU​À
 
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Vào thời gian hoạt động, Tướng Quân đăng nhập vào trò chơi sẽ nhận được quà​. 

- Điều kiện bắt buộc: Tướng Quân tích lũy đăng nhập đạt số ngày theo qui định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng​

- Phần thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động​.


 LÔI ĐÀI LIÊN SERVER

 
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia hoạt động lôi đài liên máy chủ đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng​. 

- Điều kiện bắt buộc: Mỗi mốc chỉ được nhận thưởng 1 lần.
Tham gia và hoàn thành đủ các mốc nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng.

- Phần thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động​.​


 NẠP BẤT KÌ

- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân nạp thẻ mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần thưởng​.

- Điều kiện bắt buộc: Mỗi ngày, Tướng Quân nạp thẻ với mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần thưởng.
Nếu không tham gia từ ngày đầu tiên sẽ không nhận được phần thưởng của cả sự kiện.

- Phần thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện​.

 


 RÚT TẦM BẢO

 
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân tham gia mua 10 tầm bảo (trong 1 lần rút) sử dụng KNB sẽ nhận được  phần thưởng​.

- Điều kiện bắt buộc: Tướng Quân tham gia hoạt động đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.
Mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

- Phần thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện​.


 MẢNH GHÉP HỒN THẦN

 
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Chư vị Tướng Quân tham gia vào các hoạt động trong trò chơi để thu thập các mãnh tướng dùng làm nguyên liệu đổi các mảnh ghép Hồn Thần.​

- Điều kiện bắt buộc: Mỗi Tướng Quân Chỉ có Thể đổi 10 lần/ 1 Võ Tướng trong thời gian diễn ra sự kiện​.

- Phần thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện đổi thưởng​.


 CỬA HÀNG ĐẶC BIỆT

 
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia mua quà giảm giá tại SHOP đặc biệt.

- Điều kiện bắt buộc: Mỗi Tướng Quân Chỉ có Thể đổi 10 lần/ 1 Võ Tướng trong thời gian diễn ra sự kiện​.

- Phần thưởng

 


 TÍCH LŨY NẠP THẺ
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.​

- Điều kiện bắt buộc: Nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. ​

- Phần thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện


 TÍCH LŨY TIÊU PHÍ
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu KNB đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.​

- Điều kiện bắt buộc: Tiêu KNB tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. ​

- Phần thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.


TIÊN NHÂN XUẤT THẾ

 
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia:Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia rút tướng sẽ có cơ hội nhận được võ tướng hiếm

- Phần thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện​.

 


QÙA NẠP MỖI NGÀY

 
- Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/10/2017 đến 23h55 ngày 16/10/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.​
 
- Điều kiện bắt buộc: Nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc.
Sự kiện tự động kết thúc vào lúc 23h55 và làm mới vào 0h00 hằng ngày.

- Phần thưởng: Đổi thưởng tại giao diện Sự kiện.

Tin liên quan