Sự kiện

TUẦN MỚI RỰC LỬA CÙNG CHUỖI SỰ KIỆN TỪ 05/09 - 11/09

THÔNG BÁO:
TUẦN MỚI RỰC LỬA CÙNG CHUỖI SỰ KIỆN TỪ 05/09 - 11/09

Chư vị Tướng Quân kính mến,

Nhằm hỗ trợ các Tướng quân tiếp bước trên con đường chinh phục ngôi vị đầu bảng xếp hạng, Đình Đình xin gửi tới các chư vị chuỗi sự kiện: TUẦN MỚI RỰC LỬA CÙNG CHUỖI SỰ KIỆN TỪ 05/09 - 11/09.

Tích lũy đăng nhập

- Thời gian: 00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 11/09.

- Thể lệ tham gia: Vào thời gian hoạt động, Tướng Quân đăng nhập vào trò chơi sẽ nhận được quà.

- Điều kiện bắt buộc: Tướng Quân tích lũy đăng nhập đạt số ngày theo qui định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 

Lôi Đài Liên Server

- Thời gian: 
00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 11/09.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia hoạt động lôi đài liên máy chủ đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Mỗi mốc chỉ được nhận thưởng 1 lần.
Tham gia và hoàn thành đủ các mốc nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 

 

Nạp 100 KNB mỗi ngày

- Thời gian: 
00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 11/09.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân nạp thẻ liên tục theo qui định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Mỗi ngày, Tướng Quân nạp thẻ với mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần thưởng.
Lưu ý: Nếu không tham gia từ ngày đầu tiên sẽ không nhận được phần thưởng của cả sự kiện.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

Rút Tầm Bảo

- Thời gian: 
00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 11/09.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân tham gia mua 10 tầm bảo (trong 1 lần rút) sử dụng KNB sẽ nhận được  phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Tướng Quân tham gia hoạt động đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.
Mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

Chiêu Mộ Võ Tướng

- Thời gian: 
00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 07/09.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia rút tướng sẽ có cơ hội nhận được võ tướng hiếm.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

Tích Lũy Tiêu Phí

- Thời gian: 
00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 07/09.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu KNB đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: Tiêu KNB tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

Tích Lũy Nạp Thẻ

- Thời gian: 
00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 07/09.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 
Sự kiện tự động làm mới vào 24h00 hằng ngày

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

Năng Động
- Thời gian: 00:00 ngày 05/09 - 23:55 ngày 11/09.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia các hoạt động để hoàn thành mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

- Hoàn thành đủ các mốc yêu cầu: 

Chúc chư vị Tướng Quân có những giây phút thật tuyệt cùng game Quan Vân Trường!
 

Đình Đình kính bút!

Tin liên quan