Sự kiện

TIÊU DIỆT PHẢN TẶC - BẤT DIỆT THẦN TƯỚNG
TIÊU DIỆT PHẢN TẶC - BẤT DIỆT THẦN TƯỚNG
CHUỖI SỰ KIỆN DIỄN RA TỪ 12/09/2017 - 18/09/2017

Chư vị Tướng Quân kính mến!

Loạn đảng, giặt cỏ cướp bóc khắp nơi trong Tam quốc, Đình Đình xin kính mời các chư vị Tướng Quân hãy cùng nhau xuất thành để tiêu diệt ngay các phản tặc, bảo vệ bình yên cho thành trì và muôn dân. Đặc biệt, khi tham gia các sự kiện, chư vị sẽ nhận liền tay các phần thưởng đặc biệt có giá trị như sau: 
 

------------------------------------------>>><<<------------------------------------------
 

Tiêu Diệt Phản Tặc

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 18/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân tham gia Tiêu Diệt Phản Tặc sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng lớn.

- Điều kiện bắt buộc: Tham gia hoạt động  Tiêu Diệt Phản Tặc mới có cơ hội nhận thưởng

- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 
 

Tích Lũy Nạp Thẻ

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 14/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: Nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

  

Tích Lũy Tiêu Phí

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 14/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu KNB đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: Tiêu KNB tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

  

Quan Vũ Hóa Thần

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 14/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia rút tướng sẽ có cơ hội nhận được võ tướng hiếm.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

 

Giảm Giá Cuối Tuần

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 14/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia mua quà giảm giá tại SHOP đặc biệt.

- Phần thưởng: 

 

Tích lũy đăng nhập

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 18/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Vào thời gian hoạt động, Tướng Quân đăng nhập vào trò chơi sẽ nhận được quà.

- Điều kiện bắt buộc: Tướng Quân tích lũy đăng nhập đạt số ngày theo qui định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 

 
 

Lôi Đài Liên Server

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 18/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia hoạt động lôi đài liên máy chủ đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Mỗi mốc chỉ được nhận thưởng 1 lần.
Tham gia và hoàn thành đủ các mốc nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 

 
 

Nạp Bất Kỳ

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 18/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân nạp thẻ liên tục theo qui định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Mỗi ngày, Tướng Quân nạp thẻ với mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần thưởng.
Lưu ý: Nếu không tham gia từ ngày đầu tiên sẽ không nhận được phần thưởng của cả sự kiện.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

 


 

Rút Tầm Bảo

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 18/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân tham gia mua 10 tầm bảo (trong 1 lần rút) sử dụng KNB sẽ nhận được  phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Tướng Quân tham gia hoạt động đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.
Mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

  

Mảnh Ghép Hồn Thần

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/09/2017 đến 23:55 ngày 18/09/2017.

- Thể lệ tham gia: Chư vị Tướng Quân tham gia vào các hoạt động trong trò chơi để thu thập các mãnh tướng dùng làm nguyên liệu đổi các mảnh ghép Hồn Thần.

- Điều kiện bắt buộc: Mỗi Tướng Quân Chỉ có Thể đổi 10 lần/ 1 Võ Tướng trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện đổi thưởng.

- Phần thưởng: 

  

Chúc chư vị Tướng Quân có những giây phút thật tuyệt cùng game Quan Vân Trường!


Đình Đình kính bút!

Tin liên quan