Sự kiện

THẦN TƯỚNG QUAN VŨ (Từ 14/11/2017 Đến16/11/2017)
Chư vị Tướng Quân kính mến!
Đình Đình xin giới thiệu cùng chư vị Chuỗi sự kiện từ 14/11/2017 đến 16/11/2017 với rất nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn đang chờ đón. Hãy cùng nhau tham gia ngay nhé!

 

TIÊU TÍCH LŨY


- Thời gian: 00:00 ngày 14/11/2017 - 23:55 ngày 16/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu KNB đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: Tiêu KNB tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

  

 NẠP TÍCH LŨY


- Thời gian: 00:00 ngày 14/11/2017 - 23:55 ngày 14/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

 


 

NẠP MỖI NGÀY


- Thời gian: 00:00 ngày 14/11/2017 - 23:55 ngày 16/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân nạp thẻ liên tục theo qui định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Mỗi ngày, Tướng Quân nạp thẻ với mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần thưởng.
Lưu ý: Nếu không tham gia từ ngày đầu tiên sẽ không nhận được phần thưởng của cả sự kiện.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng:  

THẦN TƯỚNG QUAN VŨ


- Thời gian: 00:00 ngày 14/11/2017 - 23:55 ngày 16/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia rút tướng sẽ có cơ hội nhận được võ tướng hiếm.


- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

 

 

Chúc chư vị Tướng Quân có những giây phút thật tuyệt cùng game Quan Vân Trường!

Tin liên quan