Sự kiện

Chuỗi sự kiện phiên bản mới
Chư vị Tướng Quân kính mến!
Đình Đình xin giới thiệu cùng chư vị Chuỗi sự kiện 
với rất nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn đang chờ đón. Hãy cùng nhau tham gia ngay nhé!
 

TIÊU TÍCH LŨY


- Thời gian: 00:00 ngày 10/11/2017 - 23:55 ngày 13/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu KNB đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: Tiêu KNB tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

  

 NẠP TÍCH LŨY


- Thời gian: 00:00 ngày 10/11/2017 - 23:55 ngày 13/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc. 

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

 


 

NẠP MỖI NGÀY


- Thời gian: 00:00 ngày 10/11/2017 - 23:55 ngày 10/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân nạp thẻ liên tục theo qui định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Mỗi ngày, Tướng Quân nạp thẻ với mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần thưởng.
Lưu ý: Nếu không tham gia từ ngày đầu tiên sẽ không nhận được phần thưởng của cả sự kiện.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng:  

 

ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 10/11/2017 đến 23:55 ngày 16/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Vào thời gian hoạt động, Tướng Quân đăng nhập vào trò chơi sẽ nhận được quà.

- Điều kiện bắt buộc: Tướng Quân tích lũy đăng nhập đạt số ngày theo qui định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 

 

NẠP BẤT KỲ
 

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 10/11/2017 đến 23:55 ngày 16/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân nạp thẻ liên tục theo qui định sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Mỗi ngày, Tướng Quân nạp thẻ với mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần thưởng.
Lưu ý: Nếu không tham gia từ ngày đầu tiên sẽ không nhận được phần thưởng của cả sự kiện.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

 Rút Tầm Bảo

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 13/11/2017 đến 23:55 ngày 19/11/2017.

- Thể lệ tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tướng Quân tham gia mua 10 tầm bảo (trong 1 lần rút) sử dụng KNB sẽ nhận được  phần thưởng.

- Điều kiện bắt buộc: 
Tướng Quân tham gia hoạt động đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.
Mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

- Thời gian nhận thưởng: Nhận tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng: 

 

Chúc chư vị Tướng Quân có những giây phút thật tuyệt cùng game Quan Vân Trường!

Tin liên quan